BẢO HỘ LAO ĐỘNG MINH XUÂN
Luôn đem lại an toàn và hoàn hảo nhất cho bạn!

Phone: 043.987.5343 - 0912.423.062 - 0912.201.309

Fax: 043.987.8692

Email:minhxuanbhld@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng chống đau lưng

Đau lưng là một vấn đề y học lao động phổ biến hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

An toàn Vệ sinh Lao động khi làm việc trên cao

Các nguyên tắc An toàn Vệ sinh Lao động khi làm việc trên cao.

Một số biện pháp kỹ thuật an toàn trong sử dụng điện

Vật chướng ngại, rào ngăn cách bằng lưới kim loại hoặc bằng lưới hoặc tấm kim loại ở các bộ phận đang có điện và các bộ phận khác có thể xảy ra có điện như các kết cấu kim loại khác trên đó đặt các thiết bị điện...

AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bảo hộ lao động là môn khoa học nghiên cứu các vấn đề hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp về tổ chức kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến điều kiện lao động