BẢO HỘ LAO ĐỘNG MINH XUÂN
Luôn đem lại an toàn và hoàn hảo nhất cho bạn!

Phone: 043.987.5343 - 0912.423.062 - 0912.201.309

Fax: 043.987.8692

Email:minhxuanbhld@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

Xưởng sản xuất 1

Địa chỉ xưởng sản xuất 1

Xưởng sản xuất 2

Địa chỉ xưởng sản xuất 2